Izborno natjecanje 2001 zadatak 2


Kvaliteta:
  Avg: 3,0
Težina:
  Avg: 4,7
Dodao/la: arhiva
8. travnja 2012.
LaTeX PDF
Kružnice k_{1} i k_{2} sijeku se u točkama P i Q, a A i B su dirališta zajedničke tangente tih kružnica koja je bliža točki P (A je na k_{1}, a B na k_{2}). Tangenta na k_{1} u P siječe k_{2} još u točki C. Neka je R sjecište pravaca AP i BC. Dokažite da su pravci BP i BR tangente na kružnicu opisanu trokutu PQR.
Izvor: Dodatno natjecanje za izbor olimpijske ekipe 2001 zadatak 2