Izborno natjecanje 1995 zadatak 3


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 6,0
Dodao/la: mljulj
12. travnja 2012.
LaTeX PDF
Neka je P skup svih pravaca ravnine M. Postoji li funkcija  f : P \rightarrow M koja zadovoljava sljedeće uvjete:
a) funkcija f je injekcija;
b) f(p) \in p za svaki p \in P.
Izvor: Dodatno natjecanje za izbor olimpijske ekipe 1995 zadatak 3