Izborno natjecanje 2006 zadatak 3


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 6,0
Dodao/la: nadzaga
13. travnja 2012.
LaTeX PDF
U trokutu ABC vrijedi |AB| + |BC| = 3|AC|, a upisana mu kružnica sa središtem I dira stranice \overline{AB} i \overline{BC} redom u točkama D i E. Neka su K i L točke simetrične točkama D i E u odnosu na I. Dokaži da je četverokut ACKL tetivan.
Izvor: Dodatno natjecanje za izbor olimpijske ekipe 2006. zadatak 3