Time: 10:34

Course instructions

Za registraciju polaznika potrebno je imati vlastiti račun na Školjci.

Tečaj se sastoji od predavanja i zadataka. Predavanja i zadatci grupirani su u lance.

Tečaj je vremenski podijeljen na tjedne. Svaki tjedan pojavljuju se novi lanci vezani uz temu tjedna.

Postoje dvije vrste zadatka s obzirom na tip rješenja. Zadatci s kratkim rješenjem funkcioniraju na ,,Marinada principu'', dakle kao rješenje se upisuje jedan string (riječ, broj, niz brojeva) te su dozvoljena tri pokušaja. Zadatci s tekstualnim rješenjem zahtijevaju duži odgovor, najčešće u obliku dokaza neke tvrdnje.

Polaznici skupljaju bodove prolaskom kroz predavanja i rješavanjem zadataka. Broj mogućih bodova bit će naznačen uz svaki zadatak. Bodovna lista svih polaznika je dostupna klikom na Bodovna lista u izborniku.

Polaznici tečaja mogu raspravljati s mentorima ili jedni s drugima o zadacima i predavanjima ili čak zajednički rješavati zadatke. Ipak, naglašavamo da je glavni cilj tečaja razvoj sposobnosti rješavanja problema, kojem se ne pomaže prostim kopiranjem nečijeg rješenja.

Mentori će redovito pregledavati poslana rješenja zadataka, odgovarati na upite, pružati pomoć i biti dostupni u određenim terminima za razgovor s polaznicima.

Ukoliko imate pitanja, pošaljite nam klikom na Obavijesti u izborniku.Solution format description

IntegerA simple number, positive or negative. In general, all numbers mentioned below can be positive or negative.
Decimal numberThe solution must have as least as many decimals as written in the description, and has to exactly match the official solution when rounded to that number of decimals.

(The solution is required to have at least as many decimals as entered by the author, otherwise it will be rejected. The solution is accepted if and only if it is equal to the author's solution when rounded to the same number of decimals. If you are unsure about how the rounding is performed, please try sending the solution with more decimals than required. Please prefer dots over commas as a decimal mark.)

FractionFractions are written in the format a/b, where a and b are integers. Reducible fractions are accepted. You can also write a single integer if you are sure the result is an integer. Decimal numbers are not accepted.

(Fraction is written in the format a/b, where a and b are integers. The competitors solution will be accepted if it is an integer or a fraction equal to the given fraction. Reducible fractions are also accepted.)

ListA list can contain integers, decimal numbers, fractions or strings (anything else). If not obvious, the type of elements will be specified, together with the decimal count in the case of decimal numbers. The length of the list might or might not be specified. The list can also contain a single element! Separate the elements with a comma.

(A list can contain integers, decimal numbers, fractions or strings (anything else). All elements must have the same type. Elements are separated with a comma. By default, competitors don't know the length of the list. To make the length visible, use #: prefix. To make a single-element list, put the element into [ ] brackets.)

SetSame as for lists, just the order does not matter.

(Acts similarly to lists, only the elements are treated as unordered. Put the comma separated values inside the { } brackets. Same as for lists, use #: prefix to make the length visible. Warning: Sets behave actually as multisets, please write a note in the problem description directly if you do except multiple equal values.)

StringAnything that does not match any other type. That can include words, special formats, or even numbers of special forms.

(Anything that does not match any other type. To force the type to be a string, use = prefix.)

TextualTextual answer, manually graded by the organizers.

(To enable textual (manually graded) answer, set task solution to MANUAL.)