Time: 23:52

Lectures and problems

Course has finished.
Seminar 1: Miks zadataka iz tema s tečaja
Pisane kružnice
+1
Polinomi
+1
Princip ekstrema
+1
Dirichletov princip
+1
PDF  
Seminar 2: Teorija igara
Teorija igara: Uvod
+1
Teorija igara: Nashov ekvilibrij
+1
Tjedan 0: Uvod
Mačak Fiko
+1
Polya: How to Solve It
+1
Larson: Problem Solving Through Problems
+1
Zeitz: The Art and Craft of Problem Solving
+1
Engel: Problem Solving Strategies
+1
Tjedan 1: Algebra
Algebra - Riješeni primjeri
+1
Nejednakosti - Uvod i primjeri
+1
Algebra - Početni lanac
+1
Nejednakosti - Osnovni lanac
+1
Algebra - Ozbiljniji lanac
+1
Nejednakosti - Ozbiljniji lanac
+1
Algebra Mix - Još ozbiljniji lanac
+1
RJEŠENJA  
Tjedan 2: Teorija brojeva
Djeljivost, prosti brojevi i kanonski zapis - uvod i primjeri
+1
Modularna aritmetika - uvod i primjeri
+1
Djeljivost, prosti brojevi i kanonski zapis - osnovni lanac
+1
Modularna aritmetika - osnovni lanac
+1
Djeljivost, prosti brojevi i kanonski zapis - ozbiljniji lanac
+1
Modularna aritmetika - ozbiljniji lanac
+1
Teorija brojeva mix
+1
RJEŠENJA  
Tjedan 3: Geometrija
Angle Chasing - uvod i primjeri
+1
Karakteristične točke trokuta - uvod i primjeri
+1
Angle Chasing - osnovni lanac
+1
Karakteristične točke trokuta - osnovni lanac
+1
Angle Chasing - ozbiljniji lanac
+1
Karakteristične točke trokuta - ozbiljniji lanac
+1
Geometrija Mix
+1
RJEŠENJA  
Tjedan 4: Kombinatorika
Princip ekstrema - Uvod i primjeri
+1
Princip ekstrema - Osnovni lanac
+1
Princip ekstrema - Ozbiljniji lanac
+1
Skupovi
+1
Dirichletov princip
+1
Kombinatorika - dodatni lanax (mix)
+1
RJEŠENJA  
Tjedan 5: Algebra
Nizovi: Osnovni lanac - ispravak
+1
Nizovi: Riješeni primjeri
+1
Polinomi - Uvod
+1
Nizovi - osnovni lanac
+1
Polinomi - Osnovni lanac
+1
Nizovi - ozbiljniji lanac
+1
Polinomi - Ozbiljniji lanac
+1
Algebra mix - Teži lanac
+1
RJEŠENJA  
Tjedan 6: Teorija brojeva
Euklidov algoritam i kvadratni ostatci - primjeri
+1
MFT I Euler: primjeri
+1
Euklidov algoritam i kvadratni ostatci - osnovni lanac
+1
MFT i Euler: osnovni lanac
+1
Euklidov algoritam i kvadratni ostatci - ozbiljniji lanac
+1
MFT i Euler: ozbiljniji lanac
+1
TB mix - najteži lanac
+1
RJEŠENJA  
Tjedan 7: Geometrija
Potencija točke i tetivni četverokuti - Uvod i primjeri
+1
Upisana i pripisana kružnica - Uvod
+1
Upisana i pripisana kružnica - Primjeri
+1
Potencija točke i tetivni četverokuti - Osnovni lanac
+1
Upisana i pripisana kružnica - Osnovni lanac
+1
Potencija točke i tetivni četverokuti - Ozbiljni lanac
+1
Upisana i pripisana kružnica - Ozbiljniji lanac
+1
Geometrija mix - Najteži lanac
+3
RJEŠENJA  
Tjedan 8: Kombinatorika
Dvostruko prebrojavanje: uvod i riješeni primjeri.
+2
Dvostruko prebrojavanje: lakši lanac
+2
Dvostruko prebrojavanje: teži lanac
+2
Indukcija - Uvod  
Indukcija - Lakši lanac  
Indukcija - Teži lanac  
RJEŠENJA  
Legend