Time: 10:56

Course instructions

Za registraciju polaznika potrebno je imati vlastiti račun na Školjci.

Tečaj se sastoji od predavanja i zadataka. Predavanja i zadatci grupirani su u lance.

Tečaj je vremenski podijeljen na tjedne. Svaki tjedan pojavljuju se novi lanci vezani uz temu tjedna.

Postoje dvije vrste zadatka s obzirom na tip rješenja. Zadatci s kratkim rješenjem funkcioniraju na ,,Marinada principu'', dakle kao rješenje se upisuje jedan string (riječ, broj, niz brojeva) te su dozvoljena tri pokušaja. Zadatci s tekstualnim rješenjem zahtijevaju duži odgovor, najčešće u obliku dokaza neke tvrdnje.

Polaznici skupljaju bodove prolaskom kroz predavanja i rješavanjem zadataka. Broj mogućih bodova bit će naznačen uz svaki zadatak. Bodovna lista svih polaznika je dostupna klikom na Bodovna lista u izborniku.

Polaznici tečaja mogu raspravljati s mentorima ili jedni s drugima o zadacima i predavanjima ili čak zajednički rješavati zadatke. Ipak, naglašavamo da je glavni cilj tečaja razvoj sposobnosti rješavanja problema, kojem se ne pomaže prostim kopiranjem nečijeg rješenja.

Mentori će redovito pregledavati poslana rješenja zadataka, odgovarati na upite, pružati pomoć i biti dostupni u određenim terminima za razgovor s polaznicima.

Ukoliko imate pitanja, pošaljite nam klikom na Obavijesti u izborniku.