Neocijenjeno
May 17, 2023, 12:37 a.m. (2 weeks, 1 day)

U koordinatnoj ravnini označeno je 20 točaka s cjelobrojnim koordinatama, pri čemu nikoje tri točke ne leže na istom pravcu. Dokaži da postoji trokut čiji vrhovi su označene točke i čije težište je također točka s cjelobrojnim koordinatama.

(Kažemo da je T(x, y) točka s cjelobrojnim koordinatama ako su x i y cijeli brojevi.)

Upozorenje: Ovaj zadatak još niste riješili!
Kliknite ovdje kako biste prikazali rješenje.