Točno
Sept. 18, 2023, 9 p.m. (1 week, 4 days)

Odredi sve parove prirodnih brojeva (a,b) za koje a^2b dijeli b^2 + 3a.

Upozorenje: Ovaj zadatak još niste riješili!
Kliknite ovdje kako biste prikazali rješenje.

Ratings: (1)