« Vrati se
Prvi je dan obitelj zečeva pojela \frac{1}{6} uroda kupusa na nekoj njivi. Drugi su dan pojeli \frac{1}{5} preostalog kupusa, treći dan \frac{1}{4} ostatka, četvrti su dan pojeli \frac{1}{3} ostatka, a peti je dan pojedena \frac{1}{2} ostatka kupusa. Koliki dio uroda kupusa na toj njivi nije pojeden?

Slični zadaci