« Vrati se
Za prirodan broj kažemo da je emph{zvrkast} ako u dekadskom zapisu ima 100 znamenaka i ako uklanjanjem bilo koje njegove znamenke nastaje 99-znamenkasti broj djeljiv sa 7.

Koliko ima zvrkastih prirodnih brojeva?

Slični zadaci