« Vrati se

Odredi sve kompleksne brojeve z za koje vrijedi z^3 = \overline{z}.

Slični zadaci