« Vrati se

Odredi sve parove prirodnih brojeva (a,b) za koje a^2b dijeli b^2 + 3a.

Slični zadaci