Prebrojavanje


Kvaliteta:
  Avg: 2,0
Težina:
  Avg: 2,0
Dodao: PrtenjacaSanel
29. kolovoza 2019.
LaTeX PDF

Na koliko se različitih načina može postaviti t topova na šahovskoj ploči n \cdot n tako da se topovi ne napadaju? Topove međusobno ne razlikujemo, a broj t ne mora odgovarati broju n. Konfiguracije koje dobijemo rotiranjem ili zrcaljenjem smatramo različitima.

Izvor: opći problem