« Vrati se

Odredi sve parove (a,n) prirodnih brojeva za koje vrijedi 3a^2 + 2^n = a^4.

Slični zadaci