Neocijenjeno
May 17, 2023, 7:22 p.m. (2 weeks, 1 day)
Odredi najmanji prirodni broj n takav da u svakom skupu koji se sastoji od n cijelih brojeva postoje tri međusobno različita elementa a, b i c takva da je ab + bc + ca djeljivo s 3.
Upozorenje: Ovaj zadatak još niste riješili!
Kliknite ovdje kako biste prikazali rješenje.