Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2015, SŠ3 A 5


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 0,0
Dodao/la: arhiva
22. ožujka 2015.
LaTeX PDF
Odredi najmanji prirodni broj n takav da u svakom skupu koji se sastoji od n cijelih brojeva postoje tri međusobno različita elementa a, b i c takva da je ab + bc + ca djeljivo s 3.
Izvor: Školsko/gradsko natjecanje iz matematike 2015