Točno
17. siječnja 2016. 19:01 (4 godine, 10 mjeseci)
Neka su a, b, c pozitivni relani brojevi takvi da je a + b + c = 1. Dokažite da vrijedi nejednakost
\dfrac{a^3}{a^2 + b^2} + \dfrac{b^3}{b^2 + c^2} + \dfrac{c^3}{c^2 + a^2} \geq \dfrac{1}{2}\text{.}
Upozorenje: Ovaj zadatak još niste riješili!
Kliknite ovdje kako biste prikazali rješenje.

Ocjene: (1)