« Vrati se
Četiri kružnice polumjera a sa središtima u vrhovima kvadrata stranice duljine a, dijele taj kvadrat na devet područja. Odredite površinu svakog od pojedinih područja ako je dana površina Q kvadrata, površina K kruga polumjera a i površina T jednakostraničnog trokuta duljine stranice a.

Slični zadaci

#TitleTagsSol.QualityDifficulty
28Državno natjecanje 1999 SŠ1 39
52Državno natjecanje 2004 SŠ1 212
57Državno natjecanje 2005 SŠ1 212
59Državno natjecanje 2005 SŠ1 413
63Državno natjecanje 2006 SŠ1 311
67Državno natjecanje 2007 SŠ1 27