Državno natjecanje 1996 SŠ1 4


Kvaliteta:
  Avg: 4.0
Težina:
  Avg: 3.0
Dodao/la: arhiva
April 1, 2012
LaTeX PDF
Četiri kružnice polumjera a sa središtima u vrhovima kvadrata stranice duljine a, dijele taj kvadrat na devet područja. Odredite površinu svakog od pojedinih područja ako je dana površina Q kvadrata, površina K kruga polumjera a i površina T jednakostraničnog trokuta duljine stranice a.
Source: Državno natjecanje iz matematike 1996