Jednadžbe 2


Kvaliteta:
  Avg: 1.5
Težina:
  Avg: 1.0
Dodao: pbakic
Nov. 6, 2013
LaTeX PDF
Josip i Ante moraju obojati ogradu dugačku 120 metara. Kako si ne bi smetali, krenu bojati s različitih strana. Josip oboji četvrtinu ograde, a Ante trećinu. Nakon toga se dogovore da će svaki obojati točno pola preostalog dijela ograde. Koliko metara ograde će na kraju obojati svaki od njih?