« Vrati se

Za rastavljanje šahovske ploče dimenzija 8 \times 8 na disjunktne pravokutnike kažemo da je raznovrsno ako su ispunjena sljedeća dva uvjeta:

\text{(i)} svaki pravokutnik u rastavu sadrži jednak broj crnih i bijelih polja;

\text{(ii)} ne postoje dva pravokutnika koja sadrže isti broj polja.

Odredi najveći prirodni broj n za koji postoji raznovrsno rastavljanje ploče dimenzija 8 \times  8 na n pravokutnika.

Slični zadaci