Simulacija HMO 2019 zadatak 1


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 6,0
Dodao/la: arhiva
6. travnja 2019.
LaTeX PDF

Neka je n\ge2 prirodan broj. Odredite sve funkcije f:\mathbb{R}\rightarrow\mathbb{R} takve da za sve x,y\in\mathbb{R} vrijedi f(x-f(y))=f(x+y^n)+f(f(y)+y^n).