Simulacija HMO 2019 zadatak 3


Kvaliteta:
  Avg: 4,0
Težina:
  Avg: 6,0
Dodao/la: arhiva
6. travnja 2019.
LaTeX PDF

Neka je M polovište stranice AC u šiljastokutnom trokutu ABC u kojem vrijedi AB>BC. Neka je \Omega opisana kružnica trokuta ABC. Tangenta na \Omega u točkama A i C se sijeku u P, a BP i AC se sijeku u S. Neka je AD visina u trokutu ABP, a \omega opisana kružnica trokuta CSD. Pretpostavite da se \omega i \Omega sijeku u K\not= C. Dokažite: \angle CKM=90^\circ.