Simulacija HMO 2019 zadatak 1 (drugi dan)


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 6,0
Dodao/la: arhiva
7. travnja 2019.
LaTeX PDF

Neka je T konačan skup realnih brojeva sa sljedećim svojstvom: Za bilo koja dva elementa t_1 i t_2 u T, postoji element t_3 u T takav da su t_1, t_2, t_3 (ne nužno u tom poretku) tri uzastopna člana aritmetičkog niza. Odredite maksimalan mogući broj elemenata koji T može imati.