Simulacija HMO 2019 zadatak 2 (drugi dan)


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 6,0
Dodao/la: arhiva
7. travnja 2019.
LaTeX PDF

Na m \times n pravokutnoj ploči, gdje su m i n neparni prirodni brojevi, su postavljena 1 \times 2 i 2 \times 1 domina tako da prekrivaju sva osim jednog kutnog polja ploče. Dozvoljeni potezi su: \begin{itemize}
    \item Horizontalno pomaknuti $1 \times 2$ domino susjedan praznom polju na to prazno polje.
    \item Vertikalno pomaknuti $2 \times 1$ domino susjedan praznom polju na to prazno polje.
  \end{itemize} Dokažite da je moguće nizom takvih poteza postići da je bilo koje kutno polje ploče prazno.