Simulacija HMO 2019 zadatak 1 (treći dan)


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 6,0
Dodao/la: arhiva
14. travnja 2019.
LaTeX PDF

Neka su a,b,c,d,e,f positivni realni brojevi. Ako je def+de+ef+fd=4, dokažite da vrijedi ((a+b)de+(b+c)ef+(c+a)fd)^2 \geq\ 12(abde+bcef+cafd).