Simulacija HMO 2019 zadatak 4 (četvrti dan)


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 6,0
Dodao/la: arhiva
15. travnja 2019.
LaTeX PDF

Na kružnici je zapisano n \ge 2 prirodnih brojeva a_1, a_2, \dots a_n takvih da vrijedi gcd(a_1, a_2, \dots, a_n) = 1. Dozvoljena operacija je dodati nekom broju najveći zajednički djelitelj njegovih susjeda. Dokažite da je moguće u konačno mnogo operacija postići da su svi brojevi na kružnici u parovima relativno prosti.