1. teža simulacija državnog natjecanja 2020. zadatak 1


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 0.0
Dodao/la: MNM
Oct. 20, 2020
LaTeX PDF

Dokažite da se za svaki n\geq 5, brojevi 1 , 2, \ldots, n mogu raspodijeliti u dvije grupe takve da je suma elemenata u jednoj grupi jednaka umnošku elemenata druge grupe.

Source: MNM