1. teža simulacija državnog natjecanja 2020. zadatak 3


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 0.0
Dodao/la: MNM
Oct. 20, 2020
LaTeX PDF

Pronađi sve proste brojeve p i prirodne brojeve n koji zadovoljavaju jednadžbu p(p-1) = 2(n^3-1).

Source: MNM