« Vrati se
U pravokutni trokut ABC s duljinom hipotenuze c i pripadnom visinom h upisan je kvadrat DEFG sa dva susjedna vrha D, E na hipotenuzi \overline{AB} i po jednim vrhom F i G na katetama \overline{BC} i \overline{CA}. Izračunajte duljinu x stranice tog kvadrata i dokažite jednakost \left\vert AD \right\vert \cdot \left\vert BE \right\vert = x^2.

Slični zadaci

#TitleTagsSol.QualityDifficulty
28Državno natjecanje 1999 SŠ1 310
52Državno natjecanje 2004 SŠ1 214
57Državno natjecanje 2005 SŠ1 214
59Državno natjecanje 2005 SŠ1 415
63Državno natjecanje 2006 SŠ1 313
67Državno natjecanje 2007 SŠ1 29