« Vrati se
Neka su a i c duljine osnovica trapeza. Dokažite:

a) Duljina dužine paralelne s osnovicama, koja raspolavlja površinu trapeza, jednaka je \sqrt{\frac{a^2+c^2}{2}} (kvadratna sredina).

b) Duljina spojnice polovišta krakova jednaka je \frac{a+c}{2} (aritmetička sredina).

c) Duljina dužine paralelne osnovicama, koja dijeli trapez na dva međusobno slična trapeza, jednaka je \sqrt{ac} (geometrijska sredina).

d) Duljina dužine paralelne s osnovicama kroz sjecište dijagonala, kojoj su krajevi na krakovima, jednaka je \frac{2}{\frac1a + \frac1c} (harmonijska sredina).

Slični zadaci

#NaslovOznakeRj.KvalitetaTežina
41Državno natjecanje 2002 SŠ1 19
52Državno natjecanje 2004 SŠ1 210
57Državno natjecanje 2005 SŠ1 210
59Državno natjecanje 2005 SŠ1 411
63Državno natjecanje 2006 SŠ1 39
67Državno natjecanje 2007 SŠ1 25