skakavac 2013 drugo kolo ss3 3


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 0.0
Dodao/la: grga
Feb. 24, 2013
LaTeX PDF
Neka su točke E i F na stranicama AC i AB trokuta ABC takve da je EF||BC. Dokaži da sjecišta kružnica nad promjerima BE i CF leže na visini iz vrha A.
Source: skakavac