skakavac 2013 drugo kolo ss3 4


Kvaliteta:
  Avg: 2.0
Težina:
  Avg: 0.0
Dodao/la: grga
Feb. 24, 2013
LaTeX PDF
Neka je (a_n) niz takav da je a_1 \in \mathbb{N} proizvoljan, a a_n je manji od n i takav da je suma a_1 + \cdots +a_n djeljiva s n.
Dokaži da niz nakon nekog člana postane konstantan, tj. postoji k \in \mathbb{N} takav da je a_m = a_k za svaki m \geq k.
Source: skakavac