« Vrati se
Zadan je trokut A_0B_0C_0 s kutovima \alpha = 40^\circ, \beta = 60^\circ, \gamma = 80^\circ. Neka su A_1, B_1, C_1 nožišta visina tog trouta. Na isti način se polazeći od trokuta A_1B_1C_1 konstruira trokut A_2B_2C_2, zatim redom trokuti A_3B_3C_3,\ldots Dokažite da je trokut A_{1995}B_{1995}C_{1995} sličan trokutu A_0B_0C_0.

Slični zadaci

#NaslovOznakeRj.KvalitetaTežina
337Državno natjecanje 2004 SŠ4 21
344Državno natjecanje 2005 SŠ4 42
354Državno natjecanje 2007 SŠ4 47
357Državno natjecanje 2008 SŠ4 28
358Državno natjecanje 2008 SŠ4 37
361Državno natjecanje 2009 SŠ4 114