Državno natjecanje 1995 SŠ4 1


Kvaliteta:
  Avg: 4,0
Težina:
  Avg: 5,0
Dodao/la: arhiva
1. travnja 2012.
LaTeX PDF
Zadan je trokut A_0B_0C_0 s kutovima \alpha = 40^\circ, \beta = 60^\circ, \gamma = 80^\circ. Neka su A_1, B_1, C_1 nožišta visina tog trouta. Na isti način se polazeći od trokuta A_1B_1C_1 konstruira trokut A_2B_2C_2, zatim redom trokuti A_3B_3C_3,\ldots Dokažite da je trokut A_{1995}B_{1995}C_{1995} sličan trokutu A_0B_0C_0.
Izvor: Državno natjecanje iz matematike 1995