Simulacija HMO 2019 zadatak 4 (treći dan)


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 6,0
Dodao/la: arhiva
14. travnja 2019.
LaTeX PDF

Neka je p prost broj, n prirodan broj, i \mathbb{Z}_{p^n} skup ostataka modulo p^n. Odredite broj funkcija f: \mathbb{Z}_{p^n} \to \mathbb{Z}_{p^n} za koje vrijedi f(a)+f(b) \equiv f(a+b+pab) \pmod{p^n} za sve a,b \in \mathbb{Z}_{p^n}.