« Vrati se
Neka je  a+b+c>0 i neka jednadžba  ax^2+bx+c=0 nema realnih rješenja. Dokažite da je  c>0.

Slični zadaci

#NaslovOznakeRj.KvalitetaTežina
862Općinsko natjecanje 1995 SŠ2 22
867Općinsko natjecanje 1996 SŠ2 23
872Općinsko natjecanje 1997 SŠ2 24
924Općinsko natjecanje 2007 SŠ2 42
937Općinsko natjecanje 2010 SŠ2 22
2478Općinsko natjecanje 2011 SŠ2 6 1