Općinsko natjecanje 1997 SŠ2 2


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 2,0
Dodao/la: arhiva
2. travnja 2012.
LaTeX PDF
Ako su koeficijenti a, b, c takvi da je a > 0 i b > a + c, dokažite da jednadžba ax^2 + bx + c = 0 ima dva različita rješenja.
Izvor: Općinsko natjecanje iz matematike 1997