Državno natjecanje 2006 SŠ2 3


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 4,0
Dodao/la: arhiva
1. travnja 2012.
LaTeX PDF
Kružnice C_1 i C_2 sijeku se u točkama A i B. Tangenta kružnice C_2 povučena iz točke A siječe kružnicu C_1 u točki C, a tangenta kružnice C_1 povučena iz točke A siječe kružnicu C_2 u točki D. Polupravac kroz točku A, koji leži unutar kuta \angle{CAD}, siječe kružnicu C_1 u točki M, kružnicu C_2 u točki N i kružnicu opisanu trokutu ACD u točki P. Dokaži da je udaljenost točaka A i M jednaka udaljenosti točaka N i P.
Izvor: Državno natjecanje iz matematike 2006