« Vrati se
Odredite najmanju vrijednost zbroja |AP|+|BP|+|PQ|+|CQ|+|DQ|, gdje su P i Q točke unutar jediničnog kvadrata ABCD.

Slični zadaci

#TitleTagsSol.QualityDifficulty
1888IMO Shortlist 1994 problem G23
1906IMO Shortlist 1995 problem G24
2218IMO Shortlist 2006 problem G221
2251IMO Shortlist 2007 problem G310
2279IMO Shortlist 2008 problem G39
2353Mala olimpijada 1998 zadatak 50