Hrvatska matematička olimpijada 1994 - Drugi dan - Zadatak 3


Kvaliteta:
  Avg: 3.0
Težina:
  Avg: 6.0
Dodao/la: mljulj
April 12, 2012
LaTeX PDF
Odredite najmanju vrijednost zbroja |AP|+|BP|+|PQ|+|CQ|+|DQ|, gdje su P i Q točke unutar jediničnog kvadrata ABCD.
Source: Hrvatska matematička olimpijada 1994.