Izborno natjecanje 1994 zadatak 6


Kvaliteta:
  Avg: 3.0
Težina:
  Avg: 6.0
Odredite najmanju vrijednost zbroja |AP|+|BP|+|PQ|+|CQ|+|DQ|, gdje su P i Q točke unutar jediničnog kvadrata ABCD.
Source: Izborno natjecanje 1994 zadatak 6