Mala olimpijada 1998 zadatak 1


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 6,0
Dodao/la: mljulj
12. travnja 2012.
LaTeX PDF
Pravci p_1, p_2, \ldots, p_n u ravnini su u općem položaju (nikoja dva nisu paralelna i nikoja tri se ne sijeku u istoj točki). Može li se svakom od sjecišta dvaju pravaca pridružiti jedan broj iz skupa \{1,2, \ldots n \} tako da na svakom pravcu budu svi brojevi 1,2, \ldots, n-1 ako je
a) n=1998,
b) n= 1999?
Izvor: Mala olimpijada 1998 zadatak 1