« Vrati se
Niz \{ a_n \} je zadan na ovaj način:
 a_0=0, \ a_1=1, \ a_n=2a_{n-1}+a_{n-2}, \ n>1.
Dokažite da 2^k dijeli a_n ako i samo ako 2^k dijeli n.

Slični zadaci

#NaslovOznakeRj.KvalitetaTežina
2004IMO Shortlist 1998 problem N24
2005IMO Shortlist 1998 problem N34
2006IMO Shortlist 1998 problem N43
2139IMO Shortlist 2003 problem N18
2316IMO Shortlist 2009 problem N41
2373Prosti0