Mala olimpijada 1998 zadatak 4


Kvaliteta:
  Avg: 4,0
Težina:
  Avg: 6,0
Dodao/la: mljulj
12. travnja 2012.
LaTeX PDF
Niz \{ a_n \} je zadan na ovaj način:
 a_0=0, \ a_1=1, \ a_n=2a_{n-1}+a_{n-2}, \ n>1.
Dokažite da 2^k dijeli a_n ako i samo ako 2^k dijeli n.
Izvor: Mala olimpijada 1998 zadatak 2