Mala olimpijada 1998 zadatak 6


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 6.0
Dodao/la: mljulj
April 12, 2012
LaTeX PDF
Neka je S skup svih nizova (a_1, a_2, \ldots, a_7), pri čemu je a_i=0 ili a_i=1 za svaki i=1, \ldots 7. Udaljenost d između dva elementa (a_1, a_2, \ldots, a_7) i (b_1, b_2, \ldots, b_7) iz skupa S definiramo kao \sum_{i=1}^{7} {|a_i-b_i|}. Skup T je podksup skupa S takav da je udaljenost između svaka dva njegova elementa d \geq 3. Koliko najviše elemenata može imati skup T?
Source: Mala olimpijada 1998 zadatak 6