Mala olimpijada 1996 zadatak 1


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 6,0
Dodao/la: mljulj
12. travnja 2012.
LaTeX PDF
U trokutu ABC dane su točke D, E, F na stranicama \overline{BC}, \overline{CA}, \overline{AB} tako da je |AF|=\frac{1}{n}|AB|, |BD|=\frac{1}{n}|BC|, |CE|=\frac{1}{n}|CA|. Pravci AD, BE, CF sijeku se u točkama G, H, I. Pokažite da je površina trokuta GHI jednaka
 P_{GHI} = \frac{(n-2)^2}{n^2-n+1} P_{ABC} .
Izvor: Mala olimpijada 1996 zadatak 1