Mala olimpijada 1996 zadatak 3


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 6.0
Dodao/la: mljulj
April 12, 2012
LaTeX PDF
Neka je F_n=x^n \sin nA + y^n \sin nB + z^n \sin nC, gdje su x, y, z, A, B, C realni brojevi takvi da je A+B+C=\pi. Ako je F_1=F_2=0, dokažite da je F_n=0 za svaki prirodni broj n.
Source: Mala olimpijada 1996 zadatak 3