Mala olimpijada 1996 zadatak 6


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 6.0
Dodao/la: mljulj
April 12, 2012
LaTeX PDF
Neka je n>1 neparan cijeli broj pri čemu postoje cijeli brojevi x_1, x_2, \ldots x_n \geq 0 koji zadovoljavaju jednadžbe
 (x_2-x_1)^2+2(x_2+x_1)+1=n^2
 (x_3-x_2)^2+2(x_3+x_2)+1=n^2
 \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots
 (x_1-x_n)^2+2(x_1+x_n)+1=n^2
Pokažite da je ili x_1=x_n ili postoji j, \ 1 \leq j \leq n-1 takav da je x_j=x_{j+1}.
Source: Mala olimpijada 1996 zadatak 6