Državno natjecanje 2013 SŠ2 4


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 3,5
Dodao/la: arhiva
12. srpnja 2013.
LaTeX PDF
Dan je trapez ABCD kojem su kutovi uz osnovicu \overline{AB} šiljasti, a dijagonale su mu međusobno okomite i sijeku se u točki O. Polupravac OA siječe kružnicu s promjerom \overline{BD} u točki M, a polupravac OB siječe kružnicu s promjerom \overline{AC} u točki N.

Dokaži da točke M, N, C i D leže na jednoj kružnici.
Izvor: Državno natjecanje iz matematike 2013