MEMO 2013 pojedinačno problem 2


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 0.0
Dodao/la: arhiva
Sept. 24, 2014
LaTeX PDF
Neka je n prirodni broj. Na ploču koja se sastoji od 4n \times 4n kvadrata postavljeno je točno 4n žetona tako da se u svakom retku i svakom stupcu nalazi točno jedan žeton. U jednom koraku, jedan žeton pomičemo horizontalno ili vertikalno na susjedni kvadrat. Više žetona se u nekom trenutku može nalaziti na istom kvadratu. Žetone trebamo pomaknuti tako da zauzimaju sve kvadrate jedne od dviju dijagonala.
Odredi najmanji broj k(n) takav da to možemo postići u najviše k(n) koraka za bilo koji početni raspored.
Source: Srednjoeuropska matematička olimpijada 2013, pojedinačno natjecanje, problem 2